Výlet parníkem
 
foto 3
(video)
Newsletter CRSP

Od roku 2012 nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči službu Trojlístek sblížení tří generací®, která je zaměřena na zprostředkování náhradní babičky rodinám s dětmi ve věku do 15 let. Cílem je umožnit navázání vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou a také rodiči. Dnešní doba neumožňuje pravidelné setkávání prarodičů se svými dětmi nebo i se svými vnoučaty a mohou se cítit osaměle. Rodiny se často stěhují za prací, děti za studiem, ale příčinou odloučení prarodičů od blízké rodiny mohou být i pošramocené a zpřetrhané vztahy.

Trojlístek sblížení tří generací®, propojení tří stran – dětí, rodičů a náhradních babiček, nabízí partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami. Myšlenku nabídky náhradních babiček do rodin jsme převzali ze zkušeností rakouské služby Oma-Dienst, která vznikla ve Vídni již v roce 1973. Služba spočívá především v přenosu know-how z rakouského do českého prostředí, proto principy služby Trojlístek zůstaly zachovány. Jsou jimi dobrovolnost zapojených stran, uzavření smlouvy mezi klientem a poskytující organizací, dodržování Etického kodexu a Standardu služby Trojlístek, péče pouze o dítě, nikoliv domácí práce, setkávání rodiny a náhradní babičky alespoň jednou týdně.

Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám zralého věku se prostřednictvím pracovně-přátelského vztahu začlenit do rodiny, ve které zastávají roli náhradní babičky. Do služby se mohou zapojit jak osamocené ženy nad 50 let, které mají kladný vztah k dětem, tak i ženy, které mají vlastní rodinu v blízkosti a rády by pomohly s péčí o děti někomu dalšímu. Pracovnice, které vedou se zájemci o službu vstupní pohovory, se vždy ujišťují, zda je zájemkyněmi o roli náhradní babičky splněna podmínka služby, a to zájem o práci s dětmi a ochota navázat s dítětem a rodiči osobní vztah.

Služba Trojlístek je realizována v Jihomoravském kraji a v místech působení licenčních partnerů. Realizátory služby je vlastník know-how CRSP a licenční partneři.